Anunț Legea 544

Legea 544 / 12 octombrie 2001
Capitolul II – Organizarea si asigurarea accesului la informaţiile publice
Secţiunea 1 – Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public Articolul 5 ART. 5.-

(1) Fiecare autoritate sau instituţie are obligaţia sa comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a)    actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b)    structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;
c)    numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d)    coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet; e)    sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
f)    programele si strategiile proprii;
g)    lista cuprinzând documentele de interes public;
h)    lista cuprinzând categoriile de documente propuse si/sau gestionate, potrivit legii;
i)    modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vătămata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2)    Autorităţile si instituţiile publice au obligaţia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3)    Autorităţile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
(4)    Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

a)    afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare in masa, in publicaţii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b)    consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

Descarcă MODEL SOLICIRARE LEGE 544
Cererile formulate in baza legii 544/2001 le puteti transmite pe adresa de e-mil: cerere544@aerotim.ro