Buletin Informativ

Potrivit prevederilor legii 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public va facem cunoscute informaţiile de interes public menţionate expres in art. 5 din sus-menţionata lege care se refera la activitatea S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A.

Informaţiile de interes public sunt, după cum urmează:

a.    actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea S.N. Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia S.A., 
1. Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale ( publicată în M. Of. nr. 98 din 8 august 1990 )

2. Hotărârea Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România ( publicată în M. Of. nr. nr. 34/4 mar. 1997 )

3. Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara” – S.A. ( publicată în M. Of. nr. 334 din 07 septembrie 1998 )

4. Hotărârea Guvernului nr.133/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara” – S.A. ( publicată în M. Of. nr. 93/14 feb. 2003 )

5. Hotărârea Guvernului nr.1.096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea aeroporturilor de interes naţional  ( publicată în M. Of. nr.  701/15 oct. 2008 )

b.    in ceea ce priveşte structura organizatorica anexam organigrama S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A. pentru anul 2008 – anexa.

    • programul de funcţionare al „S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A” este H24, (permanent – pentru personalul implicat in deservirea aeronavelor la sol). Pentru restul compartimentelor, programul este de 8 ore zilnic / 5 zile pe săptămâna;
    • – programul de audiente – conducerea S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A. a stabilit următorul program de audiente, cu menţiunea ca programarea se face la secretariatul unităţii in registrul de planificare al audientelor:

Director General – Dorel Gradinaru
– Luni  12:00 – 13:00

c. persoanele din conducerea S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia S.A. sunt după cum urmează: 

Adunarea Generală a Acţionarilor

Robert Razvan Dobre
Marin Eugen

Consiliul de Administratie

Virgil Nichita
Palcu Pavel Florin
Ciurdar Ovidiu Alexandru
Faur Lazar
Madalin Georgescu
Simona Berengea
Marin Adrian

Conducerea societăţii:
Director General – Dorel Gradinaru
Director Administrativ – Lucian Taropa
Director Operaţional – Catalin Biro
Director Economic – Marius Ursu
Director Comercial  – Daniel Stamatovici
Director Investitii –
Director Siguranţă şi Securitate – Adrian Pirvanescu

Structura organizatorica responsabila cu difuzarea informaţiilor de interes public
Birou relatii publice
Telefon (0256) 491637 int. 2187
Fax (0256) 490.705
e-mail: relatii.publice@aerotim.ro

d.    Coordonatele de contact ale instituţiei:

•    denumire – S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A.
•    sediu – str. Aeroport, nr.2, com. Ghiroda, jud. Timiş, Romania •    cod poştal – 307210
•    telefon/fax – 0256/491637; 0256/491638; 0256/493123; 0256/490705
•    adresa e-mail – office@aerotim.ro
•    pagina internet – www.aerotim.ro
•    Reg. Com. J 35/1183/98
•    Cod Fiscal: RO 11178217
•    Cod IBAN RO34RNCB0249049296020001
•    Telex: LRTRRAYD
•    SITA: TSRAP8X
•    Cod OACI: LRTR
•    Cod IATA: TSR

e.    sursele financiare ale aeroportului sunt cele proprii si cele provenite de la bugetul statului

•    bugetul pe anul 2009 si bilanţul contabil pentru anul 2008 sunt disponibile la cerere
Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia este societate comerciala pe actiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica. Sursele de finantare se asigura din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurenta; fonduri externe nerambursabile, acordate in conditiile legii, precum si forme legale de participare a capitalului privat si alte surse legal constituite.”

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie si suport electronic.

f.    programul si strategiile de dezvoltare
– „Planul de dezvoltare al Aeroportului pentru perioada 2008 – 2015” – anexa – (H.G. 615 din 13.06.2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. pentru perioada 2002 – 2015, modificata de H.G. nr. 60 din 23.01.2003 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2002 si de H.G. nr. 1212 din 04.10.2007 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2007);

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie si suport electronic.

g.    documentele de interes public sunt cele de la punctele a.,b.,c.,d.,e.

h.    in ceea ce privesc categoriile de documente produse şi/sau gestionate, menţionam ca acestea sunt documentele financiar-contabile, economice, tehnice, operaţionale, juridice, comerciale, de organizare si funcţionare, etc.

i.    modalitatea de contestare a deciziei instituţiei publice

În situaţia in care o persoana se considera vătămata de S.N. AIT-TV S.A. in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, contestarea se va realiza in conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI: SANCTIUNI, art. 31-36 din legea 544/2001.