Mediu

ANUNȚ PUBLIC

PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE A EVALUARII DE MEDIU

 

“AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata, pentru proiectul „Construire terminal sosire curse externe pasageri″ propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, str. Aeroportului, nr. 2, CF 400528, jud. Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A, in zilele de luni – joi intre orele  800 – 1630, vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro –acorduri de mediu. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 08.09.2018″