Mediu

În conformitate cu prevederile HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, S.N. Aeroportul Internațional Timișoara S.A poate pune la dispoziția solicitanților informațiile de mediu.

Solicitantul poate depune o cerere scrisă la Registratura S.N. Aeroportului Internațional Timișoara S.A sau pe e-mail office@aerotim.ro sau relatii.publice@aerotim.ro

AFIS2018