(Română) 8 luni cu peste 60% creştere a traficului aerian

Ova stranica nije dostupna na srpskom jeziku.