VIP Usluge

VIP Usluge

  • Zvanični Salon (50 mesta)
  • Domaći VIP Salon (30 mesta)

Cene Zvanični Salon i Domaći VIP Salon

  • – Business Lounge Inostrani letovi (50 mesta)
  • – Business Lounge Domaći letovi (20 locuri)

Business Inostrani – 04:00 – 20:00 na usluzi putnika sa širokom lepezom usluga i ponude: tv, faks, fotokopiranje, rumunska i inostrana štampa, mini-bar.

Business Domaći – internet, rumunska i inostrana štampa, mini-bar.

Pristup putnika:

  • – na osnovu pozivnice od aerokompanije kojom putuju;
  • – na osnovu kartice Entry Pass;