Tarif AIP

Tarife publicate in AIP Romania, valabile incepand cu data de 22 iulie 2015, pot fi vizualizate AICI

Nr. înreg. SN AIT-TV: 540 /16.01.2017

BAZĂ AMENDAMENT AIP ROMÂNIA

EXPEDITOR: LRTR

Tel: 0724 204 186

Fax: 0256 490 705

e-mail: office@aerotim.ro

DESTINATAR: ROMATSA / Serviciul AIM

Tel: 021 2325 699

Fax: 021 2089 916

e-mail: ais@aisro.ro

 1. Secţiunea / subsecţiunea din AIP România afectată:

GEN 4.1-17 Timisoara/Traian Vuia

 1. Scopul bazei de Amendament este introducerea de noi Tarife si conditiile asociate pentru deschiderea de noi destinatii

Se introduce dupa subpunctul 7.b si campul Remarks , un nou subpunct:

7.c. Tarife pentru operarea de noi destinatii.

Pentru cursele operate pe noi destinatii pentru Aeroportul Timisoara / Traian Vuia se aplica, pentru o perioada de 24 de luni de la inceperea efectiva a operarii pe noua destinatie, o reducere de 75% la urmatoarele tarife:

 • Tariful de aterizare

 • Tariful de iluminat

 • Tariful de stationare

 • Tariful de servicii pentru pasagerii imbarcati

Nota: Valoarea tarifului pentru servicii de pasageri imbarcati pentru care se aplica reducerea este de 7,50 Euro (diferenta este tariful colectat pentru supravegherea obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor: CIAS si AACR)

Nu se aplica reducerea pentru cusele operate pe noi destinatii la urmatoarele tarife:

 • Tariful de securitate aeroportuara

 • Tariful PMR

 • Tariful CIAS si AACR (cuprins in tariful de servicii pentru pasagerii imbarcati)

 • Tariful de tranzit

 • Tariful de transfer

Conditii suplimentare asociate:

 1. Prin ruta nouă se întelege orice destinatie care, la momentul punerii în vânzare a biletelor către ruta respectivă, este situată la cel putin 100 km distantă fată de aeroporturile-destinatie aferente rutelor regulate deja existente operate de pe Aeroportul Timisoara / Traian Vuia la momentul respectiv si care nu au fost operate de respectiva companie aeriana / holding / concern in ultimele 12 luni. La determinarea distantei diintre noua destinatie si destinatia deja existenta, se va lua în calcul ARP-ul (Aerodrome Reference Point) aeroporturilor.

 1. Reducerile prevazute pentru deschiderea de noi rute nu vor putea fi cumulate cu alte tipuri de reduceri pentru ruta respectivă sau cu orice alta grila de discount existentă.

 1. Va beneficia de reduceri pentru deschiderea de noi rute companiile aeriene care vor pune primele în vânzare bilete pentru noua rută. Compania aeriana va avea obligatia de a începere operarea în maxim 6 luni de la data punerii în vanzare a biletelor.

 1. Cu cel putin 48 de ore (2 zile lucratoare) anterior punerii in vanzare a biletelor, compania aeriana va transmite administratorului aeroportuar o solicitare de deschidere de noi rute, care va cuprinde cel putin urmatoarele date estimate necesare intocmirii analizei ex-ante a rutei: greutatea maxima la decolare, capacitate si configuratie aeronava, frecventa de operare, gradul de incarcare estimat, timpul de deservire la sol, program de operare.

 1. Schema de acordare a reducerilor pentru deschiderea de noi destinatii este aplicabila atat curselor de pasageri cat si curselor cargo, insa vor fi tratate separat. Pentru cursele de pasageri o destinatie va fi considerata ca fiind noua chiar daca se opereaza zboruri cargo pe acea destinatie (si vice-versa).

 1. Schema de acordare a reducerilor pentru deschiderea de noi destinatii este accesibila tuturor operatorilor interesati.

Si in limba engleza

7.c. Charges for new destinations

For the flights operated to new destinations for Timisoara / Traian Vuia Airport a rebate of 75% will be applied for a period of 24 months from the date of starting flight on the new route, to the following charges:

 • Landing charge

 • Lighting charge

 • Parking charge

 • Pasenger service charge

Note: The standard passenger service charge is 7.50 Euro / embraked passenger. The value of 0.50 Euro / embarked passenger is not included for the rebates and is collected for Passenger safety objectives oversight charge: CIAS + AACR.

The rebate for new destinations will not be applied to the following charges:

 • Airport security charge

 • PRM charge

 • CIAS + AACR charge (which is included in the Passenger service charge)

 • Transit charge

 • Transfer charge

Additional associated conditions:

 1. New route means – any destination that, at the moment when the tickets for the new route are put on sale, is situated at a distance of minimum 100 kilometers from a destination that is already operated from Timisoara / Traian Vuia Airport at that specific moment and which was not operated by that airline / holding / group in the last 12 months. The reference points that will be taken into consideration when calculating the distance between the new destinations and the existing destinations will be the ARPs (Aerodrome Reference Point) of the airports.

 1. The rebates offered for opening new routes shall not be accrued with any other types of rebates, nor with the rebates stipulated in AIP Romania, GEN 4.1 – 17, at art. 7.a and 7.b.

 1. The rebates will be offered to the first airline that puts the tickets on sale for the new route. The airline has the obligation to start operating the flights within maximum 6 months from the date when the tickets are put on sale.

 1. With at least 48 hours (2 working days) before putting the tickets on sale, the airline has the obligation to submit to the airport administration a notification regarding its intention to open a new route and the following estimated data, necessary for the elaboration of the specific ex-ante analysis, for the new route: aircraft maximum take-off weight, seat capacity and configutration, operations frequency, estimated load-factor, turnaround time, operational schedule.

 1. The rebates for opening new destinations shall be applicable to passenger flight as well as to cargo flights, but will be treated separately. For passenger flights – a destination is considered new even if there are cargo flights operated to that destination (and vice-versa).

 1. The rebates for opening new destinations shall be accessible to all interested companies.

 1. Data efectivă la care se doreşte intrarea în vigoare:

conform următorului ciclu AIRAC,

FUNCŢIA / NUMELE EMITENTULUI

SEMNĂTURA EMITENTULUI

DATA

Director Operational – Marian CHIVU

16.01.2017