Transparență

OUG 109 DIN 30.11.2011
Raportul privind activitatea comitetului de audit: – nu existia

Solicitare informatii Legislatie:

–  Persoana de responsabila: Lucian Taropa, Director administrativ (e-mail: relatii.publice@aerotim.ro ,lucian.taropa@aerotim.ro)
–  Raport cu privire la solicitarile in baza legii 544/2001 si solutionarile acestora pentru anul 2017


Art. 29 alin. 7    Anunt privind selectia membrilor CA
Art. 29 alin. 8    Lista membrilor CA
Art. 35 alin. 6    Anuntul privind selectia directorilor.
Art. 35 alin. 7    Lista directorilor
Art. 36 alin. 5     Raportul de evaluate a activității Drectorului General

2016

Art. 40     Accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege
Art. 41     Convocatorul AGA

CONVOCĂRI AGA

2014 2015  2016 2017 2018

ART. 51 Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:

a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;

HOTĂRÂRI AGA

b) situaţiile financiare anuale;
Descarcă bilantul pentru anul 2014
Descarcă bilantul pentru anul 2015
Descarcă bilanțul pentru anul 2016

Bugetul Institutiei pentru anul 2016 conform HG 379/2016

c) raportările contabile semestriale;

d) raportul de audit anual;

RAPOARTELE AUDITORULUI STATUTAR

e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;

CV Director General
Cv Director Operational
Cv Director DSS
Cv Director Administrativ
Cv Director Tehnic
Cv Director Economic
Cv Director Comercial
Cv Director Marketing si Relatii Publice

Cv Mocan Marian Liviu
CV Idolu Iulian Daniel
Cv Miruna Alexandra Vicol
Cv Ciprian Jichici
GHEORGHE DAN-VALENTIN
NEGOIŢĂ ADRIAN VALENTIN
MĂTRĂCARU RITA IONELA

 

f) rapoartele consiliului de administraţie;

CONVOCATOARELE

Consiliului de Administrație

DECIZIILE

Consiliului de Administrație

g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;

2015 2016 2017

h) Codul de etică.


Art. 54 din OUG 109/30.11.2011

Raportul trimestrial la 31.03.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2018 a Directorului General

 


Art. 56    Raportul anual al CA privind activitatea intreprinderii,

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2016
Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul II an 2016
Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2017
Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul II an 2017
Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA in semestrul I an 2018

 


RAPOARTELE ANUALE ale Consiliului de Administratie

 

Programul Anual Actualizat al ACHIZITIILOR Publice

Descarca programul anual achizitii publice 2016
Descarca anexa la programul public de achizitii 2016
Descarca Program anual al Achizitiilor Publice  Rev – 2016

Descarca Program anual al Achizițiilor Publice – 2017

Descarca Program anual al Achizițiilor Publice  – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. II – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. III – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. IV – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. V- 2018

 

AFIS2018