Transparență

OUG 109 DIN 30.11.2011
Raportul privind activitatea comitetului de audit: – nu existia

Solicitare informatii Legislatie:

Persoana responsabila: Mioara Popescu, sp. relatii publice ( update 12 iulie 2021 )

E-mail: relatii.publice@aerotim.ro, mioara.popescu@aerotim.ro

–  Raport cu privire la solicitarile in baza legii 544/2001 si solutionarile acestora pentru anul 2017

–  Raport cu privire la solicitarile in baza legii 544/2001 si solutionarile acestora pentru anul 2018

– Raport cu privire la solicitarile in baza legii 544/2001 si solutionarile acestora pentru anul 2019
– Raport cu privire la solicitarile in baza legii 544/2001 si solutionarile acestora pentru anul 2020

 


Art. 3 pct. 2 lit. C   Scrisoare de așteptări 10.07.2019
Art. 29 alin. 7    Anunt privind selectia membrilor CA
Art. 29 alin. 8    Lista membrilor CA
Art. 35 alin. 6    Anuntul privind selectia directorilor.
Art. 35 alin. 7    Lista directorilor
Art. 36 alin. 5     Raportul de evaluate a activității Drectorului General

2016 2017

Art. 40     Accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege
Art. 41     Convocatorul AGA

CONVOCĂRI AGA

2014 2015  2016 2017 20182019 2020  2021

ART. 51 Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:

a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;

HOTĂRÂRI AGA

b) situaţiile financiare anuale:
Descarcă bilantul pentru anul 2014
Descarcă bilantul pentru anul 2015
Descarcă bilanțul pentru anul 2016
Descarcă bilanțul pentru anul 2017
Descarcă bilanțul pentru anul 2018
Descarcă bilanțul pentru anul 2019
Descarcă bilanțul pentru anul 2020

c) raportările contabile semestriale;

Vezi bilanțul la 30.06.2018

Vezi bilanțul la 30.06.2021

d) raportul de audit anual;

RAPOARTELE AUDITORULUI STATUTAR

e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;
CV Director General
CV Director General Adj.
Cv Director Operational
Cv Director DSS
Cv Director Administrativ
Cv Director Economic
Cv Director Comercial
Cv Director Investiții
Cv Director Tehnic

Membri CA:
Gheran Cristian
Petolea Florin
Schelenka Caius
Madalin Georgescu
Simona Berengea
Marin Adrian
Sipos Sorin

Reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor:
Robert Razvan Dobre
Marin Eugen

f) rapoartele consiliului de administraţie;

CONVOCATOARELE

Consiliului de Administrație

DECIZIILE

Consiliului de Administrație

g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;

2015 2016 2017 2018 2019 2020

h) Codul de etică – al S.N. Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia S.A.


Art. 54 din OUG 109/30.11.2011

Raportul trimestrial la 31.03.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2019 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2019 a Directorului General – postat 13.09.2019
Raportul trimestrial la 30.09.2019 a Directorului General – postat 24.10.2019
Raport de Activitate 2015-2019 – Rezumat

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2020 SN AIT-TRAIAN VUIA SA

RAPORT SEMESTRIAL 1 – 2021 DIRECTOR GENERAL SN AIT-TV SA

Plan de management 2019-2023 – postat 13.08.2019

 


RAPOARTELE ANUALE ale Consiliului de Administratie

 

2013 2014  20152016 20172018 2019 2020

RAPOARTELE ANUALE ale Consiliului de Administratie privind situațiile financiare

raportul CA pentru anul 2020

Programul Anual Actualizat al ACHIZITIILOR Publice

Bugetul de Venituri și Cheltuieli:

Descarcă BVC 2015
Descarcă BVC 2016
Descarcă BVC 2017
Descarcă BVC 2018
Descarcă BVC 2019
Descarcă BVC 2020

Bugetul Institutiei pentru anul 2016 conform HG 379/2016

Descarca programul anual achizitii publice 2016
Descarca anexa la programul public de achizitii 2016
Descarca Program anual al Achizitiilor Publice  Rev – 2016

Descarca Program anual al Achizițiilor Publice – 2017

Descarca Program anual al Achizițiilor Publice  – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. II – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. III – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. IV – 2018
Descarca Program anual al Achizițiilor Publice Rev. V- 2018
Descarca Programul anual al Achizitiilor publice – 2019
Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2019 Rev. I
Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2019 Rev. II

Descarca Programul anual al Achizitiilor publice – 2020
Descarca Programul anual al Achizitiilor publice – 2020 Rev. I

Descarca Programul anual al Achizitiilor publice – 2021
Descarca Programul anual al Achizitiilor Publice – 2021 Rev. I
Descarca Programul anual al Achizitiilor Publice – 2021 Rev. II
Descarca Programul anual al Achizitiilor Publice – 2021 Rev. III
Descarca Programul anual al Achizitiilor Publice – 2021 Rev. IV
Descarca Programul anual al Achizitiilor Publice – 2021 Rev. V