Carieră

            S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara -„Traian Vuia” S.A.

            Organizează selecţie pentru ocuparea  a postului de INGINER DE SISTEM IN INFORMATICA, în acord cu specificul activităţii societăţii.

1.CERINŢE
7.1.     Studii:

7.1.1.      De baza : superioare

7.1.2.      De specialitate: electronica – echipamente de calcul si reţele;

7.1.3.      Cursuri speciale: echipamente de calcul si reţele,  

7.2.     Experienţă: minim 1 an

7.3.      Cunoştinţe si deprinderi:

–          Cunoştinţe tehnice in domeniul electronic si telecomunicaţii

–          Cunoştinţe de operare PC

–          Cunoaşterea limbii engleze

2. ATRIBUŢII si RESPONSABILITATI  10.1.  Atribuţii  specifice: 

– asigurarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie, exploatare si verificare a sistemului IT a S.N. AIT-TV S.A.

– asigură buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare / interconectare în reţea;

– supraveghează funcţionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice şi a celor de conectare / interconectare în reţea;

– instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii, folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori;

– pune la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului şi /sau pe cele ale reţelei în limita privilegiilor acestora;

– îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor; îi corectează pe utilizatori atunci când aceştia nu respectă procedurile standard de lucru;

– salvează periodic şi în situaţii critice datele de lucru ale

utilizatorilor; păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate;

restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi

recupereze informaţiile

–          administreaza si gestioneaza reteaua ERP SIVECO Aplication

–          administreaza inregistratoarele video ale sistemelor TVCI

–          asigura mentenanta sistemelor de afisaj cure