Licitații și Cereri de oferte

CERERI DE OFERTE

 


Licitații:

 SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA “TRAIAN VUIA” SA

Cu sediul in comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, anunta Licitatia Publica Deschisa, pentru inchirierea a:

unui spatiu cu destinatia “Amplasare kiosk comercializare produse de patiserie”, situat in parcarea P1 a SN AIT-TV SA

Licitatia va avea loc in data de 23.06.2021, ora 13:00, la sediul SN Aeroportul International Timisoara “Traian Vuia” SA.

Contravaloarea garantiei de participare  este 280,00 euro.

Documentatia privind  licitatia, poate fi procurata (gratuit)  la sediul  SN Aeroportul International Timisoara “Traian Vuia” SA, Compartimentul Contracte si Achizitii Publice, incepand cu data prezentului anunt, in baza unei solicitari scrise trimise pe adresa de e-mail office@aerotim.ro.

Data si ora limita de depunere a ofertelor este 23.06.2021, ora 12:00 la sediul aeroportului, Biroul Registratura.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon:

0256/386100 – Compartiment Contracte si Achizitii Publice

 

 

 

Regulament privind incheierea contractelor de inchiriere a spatiilor publicitare