Anunț de începere proiect

08.10.2020

Anunț de începere proiect

„Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”

Aeroportul Internațional Timișoare „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au semnat în 01.10.2020 contractul de finanțare nr. 80/01.10.2020 pentru proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia prin achiziționarea unor echipamente moderne de securitate și de siguranță PSI, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiții de maximă siguranță și a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene și naționale în domeniul transportului aerian.

Rezultatul așteptat al implementării Proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem integrat de control de securitate” este creșterea calității serviciilor privind siguranța aeronautică și securitatea aeroportuară în concordanță cu cerințele și rigorile impuse de prevederile actualei legislații interne și internaționale în aceste privințe.

Valoarea totală a proiectului este în valoare de 48.227.999,47 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 29.178.136,10 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, începând cu 01.08.2018 până la date de 31.07.2021. Proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate” a primit în aplicația MySMIS codul 126171.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local Obiectivul Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Date de contact beneficiar:

Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia”

Adresa: Aeroport nr. 2, CP. 307200, com. Ghiroda, jud. Timiș

Tel. +40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro

www.facebook.com/aeroport.timisoara

www.aerotim.ro