Măsură luată pentru siguranța pasagerilor

17.12.2021

Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” (AIT-TV) este certificat în conformitate cu reglementările europene în vigoare, dincolo de orice speculație. O arată și auditurile privind îndeplinirea condițiilor, din septembrie și noiembrie 2021, ale Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), planificate în conformitate cu programul de supraveghere, care se derulează pentru toate aeroporturile până în 2024.

Neconformitățile identificate de inspectorii AACR cu ocazia auditului la AIT-TV au fost absolut toate exclusiv de nivelul 2 și observații, niciuna dintre acestea nefiind de nivelul 1, respectiv neconformitate gravă și remediere imediată. Managementul AIT-TV trebuie și monitorizează continuu aspectele legate de asigurarea condițiilor certificate și acționează în consecință atunci când acestea nu mai sunt asigurate.

La finalul fiecărui audit planificat al AACR, AIT-TV are obligația și transmite un plan de măsuri corective, în termenul stabilit de autoritate. În acest moment nu au fost transmise din partea AACR nici un fel de notificări referitoare la punerea în pericol a siguranței pasagerilor care tranzitează aeroportul timișorean. Acesta este fluxul curent de comunicări și măsuri prin care orice aeroport din Europa își adaptează aplicarea normelor aeroportuare și își îmbunătățește gradul de siguranță. Este cea mai importantă observație care subliniază funcționarea aeroportului timișorean, unde aplicarea regulilor de siguranță a pasagerilor este ireproșabilă.

Ca urmare a evaluărilor de risc efectuate de către personalul de specialitate și care au avut la bază starea reală actuală a condițiilor de operare, managementul AIT-TV a luat decizia procedurală de degradare a categoriei de operare a aeroportului, pentru asigurarea traficului aerian în condiții de siguranță.

Mai exact, având în vedere trendul descrescător al stării pistei de decolare / aterizare, precum și cel al sistemului de balizaj, la care în ultimii 10 ani nu au existat deloc investiții de reconstrucție, pentru siguranța pasagerilor, managementul AIT-TV a decis să degradeze operațiunile în condiții de vizibilitate redusă. Această degradare a categoriei de operare afectează exclusiv perioadele în care scade vizibilitatea (ceață) în lungul pistei de decolare / aterizare sub valoarea de 300 m. Degradarea operării în condiții de vizibilitate redusă, nu s-a decis în premieră acum. Au mai existat astfel de degradări și în trecut, care au fost luate și în cazul altor aeroporturi.

Anterior, în 2019, AACR a formulat constatări și neconformități care au fost trecute sub tăcere, pentru că… „nu a avut cine să le comunice”!?! Cu titlu de exemplu, în luna decembrie 2018, la AIT-TV s-a constatat o situație absolut nemaiîntâlnită, respectiv faptul că deszăpezirea, la un moment dat,  s-a realizat cu sprijinul jucătorilor echipei de rugby Northampton Saints, din Anglia, veniți la Timișoara pentru un joc din cupele europene, care nu a mai avut loc datorită condițiilor meteo și a incapacității organizatorilor locali de a asigura condițiile de desfășurare ale partidei. Ilustrativ în acest sens este informația apărută în presă la acel moment ( https://paginiromanesti.ca/2018/12/18/echipa-rugby-anglia-deszapezit-romania/).

Tocmai de aceea, scoaterea din context a unor neconformități sau observații și transmiterea lor în mod trunchiat sunt menite să deformeze realitatea. Fără a cunoaște toate detaliile tehnice, care sunt resorturile și consecințele deciziilor procedurale adoptate în operarea AIT-TV, doar cu jumătăți de afirmații, alimentate prin speculații, interpretările publice pot aduce atingere imaginii Aeroportului Internațional Timișoara – „Traian Vuia”, fapt cu totul nedrept și inadecvat. Aeroportul timișorean asigură absolut toate condițiile de siguranță a pasagerilor și de operare a zborurilor, în conformitate cu reglementărilor internaționale, condiții atestate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), singurul organism care indică oficial alinierea unui operator aeroportuar român la normele stricte ale acestui domeniu de activitate.