Noi condiții privind carantinarea

07.12.2021

Conform Hotărârii CNSU nr. 111/06.12.2021, aplicabilă în perioada 10.12.2021, ora 00.00 – 08.01.2022, ora 24:00, se instituie măsura carantinei cu o durată de 14 zile la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat cu privire la persoanele care sosesc din statele  membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația  Elvețiană, astfel:

a) persoanele care sosesc din zona Verde sau Galbenă și nu prezintă dovada  vaccinării, dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național;

b) persoanele care sosesc din zona Roșie și nu prezintă dovada vaccinării sau dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile  anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară.

Se instituie măsura carantinei cu o durată de 10 zile la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și care sosesc din statele membre ale  Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană aflate în zona Roșie, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condițiile pct. 1 și pct. 2,  următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

b) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea țării în zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul  național;

c) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care  sosesc din zona Roșie și rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile  (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național  în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o  perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

d) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;

f) elevii / studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități  / instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate  de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora, în situația în care sunt minori;

g) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona Roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;

i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie,  returnate în procedură accelerată;

j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180  de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona Roșie și prezintă rezultatul negativ  al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore  înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

4. Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele care sosesc din statele  terțe și nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu  cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

5. Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul  special destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în  ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR  pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită în condițiile pct. 4 și pct. 5, următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

b) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu  cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național;

c) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care  rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național. În  situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa  declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea  de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;

d) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la  intrarea pe teritoriul tării;

f) elevii / studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din  afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au  de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități  / instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate  de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii  acestora în situația în care sunt minori;

g) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora care sunt  nevaccinați ori care nu au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2  în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, sosesc pentru participarea la competiții  sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe  teritoriul național, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu  SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;

i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie,  returnate în procedură accelerată;

j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi  Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180  de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea  acestora în zona de risc și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.