Carieră

“ În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), (3) si (4) din Anexa nr.1c la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A., invită Fondul Proprietatea, în calitate de acționar minoritar, la consultări în data de 26.10.2021, având ca subiect Proiectul scrisorii de așteptări pentru perioada 2022-2026, privind selecția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor la Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A.. Punctul de vedere al Fondului Proprietatea poate fi comunicat și în scris Ministerului Transportului și Infrastructurii în atenția Direcției Guvernanță Corporativă prin poștă electronică la adresa secretariat.dgc@mt.ro, până cel târziu la data de 23.10.2021. În caz de neparticipare sau nu transmiteți un punct de vedere până la data 26.10.2021, se va considera acceptare tacită,,