ROIECTUL SPICE

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/ceflogos/ro_horizontal_cef_logo.png

PROIECTUL SPICE (Synchronized PBN Implementation Cohesion Europe)

În calitate de beneficiar Asociația Aeroporturilor din România (AAR), a semnat contractul de finantare nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1125723 cu Agenția Executivă pentru Inovare si Rețele (INEA), în calitate de Autoritate de Management, având ca obiect realizarea proiectului: Synchronised Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe (SPICE).

Proiectul SPICE are o valoare totală de 39.029.792 Euroeste finanțat în proporție de 50% sau 85% de Uniunea Europeană (în funcție de activitate), prin intermediul programului de finanțare Mecanismul pentru Interconectarea EuropeiConnecting Europe Facility (CEF), iar perioadă de implementare este cuprinsă în intervalul 17.02.2016-31.12.2020.

Proiectul SPICE esteeste coordonat de de EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) iar in calitate de beneficiari sunt implicate următoarele entități:

  • Asociația Aeroporturilor din România (AAR)
  • 5 operatori de transport aerian Aegean, Blue Air, Regional Air Service, SATA, Tap Portugal
  • 5 administratori de trafic aerian DCAC, HCAA, LPS SR, NAV Portugal, ROMATSA
  • Autoritatea Aeronautică Civilă Română

Aeroportul Internațional Timișoara “Traian Vuia” este implicat direct în implementarea proiectului SPICE, ca entitate afiliată AAR, fiind unul unul dintre beneficiarii finali ai finanțării, precum și a rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a activităților care îi revin Asociației Aeroporturilor din România este în sumă de 2.114.200 Euro, procentul de cofinanțare din partea Uniunii Europene fiind de 85%, restul reprezentând contribuție proprie a beneficiarilor finali.

Proiectul SPICE vizează implementarea unui sistem de navigație bazat pe performanță PBN, ce exploatează capacitățile avansate de navigație (RNAV) al aeronavelor moderne, pentru a permite proiectarea eficientă a spațiului aerian și sistematizarea rutelor de trafic aerian în vederea optimizării spațiului aerian disponibil.

În acest proiect, activitățile Aeroportului Internațional Timișoara vizează efectuarea de studii de obstacolare, care presupun colectarea datelor de teren, precum și reactualizarea periodică a acestora. În baza datelor de teren colectate de către aeroport, se vor elabora noile proceduri de zbor pentru Aeroportul Internațional Timișoara, care vor contribuii la creșterea eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană.