ANUNȚ PUBLIC

 

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA „TRAIAN VUIA” S.A. anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire terminal plecări curse externe pasageri” propus a fi amplasat în localitatea Ghiroda, str. Aeroportului nr. 2, CF 400528, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 – 18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

 

ANUNŢ PUBLIC

PRIVIND SOLICITAREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

 

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul construire Terminal plecări curse externe pasageri propus pentru a fi amplasat în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, CF 400528, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A, Timișăara și la sediul titularului, localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, jud. Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 8.°°- 14°°. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 08.09.2019.