GDPR

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor) stabilește un set de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, destinat protejării vieții private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii.

Regulamentul general privind protecția datelor instituie libera circulație a datelor cu caracter personal, protejează drepturile și libertățile persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

  • – Dreptul de acces – preambul (63), Art.12, Art.15
  • – Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – preambul (65)-(66), Art.17
  • – Dreptul la restricționarea prelucrării – preambul (67), Art.18
  • – Dreptul la portabilitatea datelor – preambul (68), Art.20
  • – Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat – preambul (69)-(70), Art.21

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa

          –  S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A.

          –  Ghiroda, Str. Aeroport nr. 2, Județ Timiș

          –   e-mail: dpo@aerotim.ro

          –   fax: +40 0256 / 490 705

sau poate depune cererea personal, la sediul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A.

Cererile adresate S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – „Traian Vuia” S.A. vor fi analizate de către responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul instituției, în colaborare cu departamentele care sunt implicate în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Răspunsul la cererea persoanei vizate va fi formulat în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu trei luni atunci când este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor.