Anunț Legea 544

Legea 544 /12 octombrie 2001

Capitolul II – Organizarea și asigurarea accesului la informaţiile publice
Secţiunea 1 – Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public  ART. 5.-

(1) Fiecare autoritate sau instituţie are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. a)    actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  b)    structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al autorităţii sau instituţiei publice;
  c)    numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  d)    coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
 2. e)  sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;
  f)    programele și strategiile proprii;
  g)    lista cuprinzând documentele de interes public;
  h)    lista cuprinzând categoriile de documente propuse si / sau gestionate, potrivit legii;
  i)    modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2)    Autorităţile și instituţiile publice au obligaţia să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
(3)    Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
(4)    Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

 1. a)    afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
  b)    consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Descarcă MODEL SOLICIRARE LEGE 544

Cererile formulate în baza Legii 544/2001 le puteți transmite pe adresa de e-mil: cerere544@aerotim.ro