„Planul de dezvoltare al Aeroportului pentru perioada 2008 – 2015” – anexa – (H.G. 615 din 13.06.2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A. pentru perioada 2002 – 2015, modificată de H.G. nr. 60 din 23.01.2003 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2002 și de H.G. nr. 1212 din 04.10.2007 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2007);

 

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie și suport electronic.