Tarif AIP

Tarife publicate în AIP România, valabile începând cu data de 22 iulie 2015, pot fi vizualizate AICI

Nr. înreg. SN AIT-TV: 540 /16.01.2017

BAZĂ AMENDAMENT AIP ROMÂNIA

EXPEDITOR: LRTR

Tel: 0724 204 186

Fax: 0256 490 705

e-mail: office@aerotim.ro

DESTINATAR: ROMATSA / Serviciul AIM

Tel: 021 2325 699

Fax: 021 2089 916

e-mail: ais@aisro.ro

 1. Secţiunea / subsecţiunea din AIP România afectată:

GEN 4.1-17 Timișoara / Traian Vuia

 1. Scopul bazei de Amendament este introducerea de noi Tarife și condițiile asociate pentru deschiderea de noi destinații

Se introduce după subpunctul 7.b și campul Remarks, un nou subpunct:

7.c. Tarife pentru operarea de noi destinații.

Pentru cursele operate pe noi destinații pentru Aeroportul Timișoara / Traian Vuia se aplică, pentru o perioadă de 24 de luni de la începerea efectivă a operării pe noua destinație, o reducere de 75% la următoarele tarife:

 • Tariful de aterizare
 • Tariful de iluminat
 • Tariful de staționare
 • Tariful de servicii pentru pasagerii îmbarcați

Nota: Valoarea tarifului pentru servicii de pasageri îmbarcați pentru care se aplică reducerea este de 7,50 Euro (diferența este tariful colectat pentru supravegherea obiectivelor necesare siguranței pasagerilor: CIAS si AACR)

Nu se aplică reducerea pentru cursele operate pe noi destinații la următoarele tarife:

 • Tariful de securitate aeroportuară
 • Tariful PMR
 • Tariful CIAS și AACR (cuprins în tariful de servicii pentru pasagerii îmbarcați)
 • Tariful de tranzit
 • Tariful de transfer

Condiții suplimentare asociate:

 1. Prin rută nouă se înțelege orice destinație care la momentul punerii în vânzare a biletelor către ruta respectivă este situată la cel puțin 100 km distanță față de aeroporturile-destinațieaferente rutelor regulate deja existente operate de pe Aeroportul Timițoara / Traian Vuia la momentul respectiv și care nu au fost operate de respectiva companie aeriană / holding / concern în ultimele 12 luni. La determinarea distanței dintre noua destinație și destinația deja existentă, se va lua în calcul ARP-ul (Aerodrome Reference Point) aeroporturilor.
 2. Reducerile prevăzute pentru deschiderea de noi rute nu vor putea fi cumulatecu alte tipuri de reduceri pentru ruta respectivă sau cu orice altă grilă de discount existentă.
 3. Vor beneficia de reduceri pentru deschiderea de noi rute companiile aeriene care vor pune primele în vânzare bilete pentru noua rută. Compania aeriană va avea obligația de a începere operarea în maxim 6 luni de la data punerii în vânzare a biletelor.
 4. Cu cel puțin 48 de ore (2 zile lucrătoare) anterior punerii în vânzare a biletelor, compania aeriană va transmite administratorului aeroportuar o solicitare de deschidere de noi rute, care va cuprinde cel puțin următoarele date estimate necesare întocmirii analizei ex-ante a rutei: greutatea maximă la decolare, capacitate și configurație aeronavă, frecvența de operare, gradul de încărcare estimat, timpul de deservire la sol, program de operare.
 5. Schema de acordare a reducerilor pentru deschiderea de noi destinații esteaplicabilă atât curselor de pasageri, cât și curselor cargo, însă vor fi tratate separat. Pentru cursele de pasageri o destinație va fi considerată ca fiind nouă chiar dacă se operează zboruri cargo pe acea destinație (și viceversa).
 6. Schema de acordare a reducerilor pentru deschiderea de noi destinații esteaccesibilă tuturor operatorilor interesați

și în limba engleză

7.c. Charges for new destinations

For the flights operated to new destinations for Timisoara / Traian Vuia Airport a rebate of 75% will be applied for a period of 24 months from the date of starting flight on the new route, to the following charges:

 • Landing charge
 • Lighting charge
 • Parking charge
 • Pasenger service charge

Note: The standard passenger service charge is 7.50 Euro / embraked passenger. The value of 0.50 Euro / embarked passenger is not included for the rebates and is collected for Passenger safety objectives oversight charge: CIAS + AACR.

The rebate for new destinations will not be applied to the following charges:

 • Airport security charge
 • PRM charge
 • CIAS + AACR charge (which is included in the Passenger service charge)
 • Transit charge
 • Transfer charge

Additional associated conditions:

 1. New route means – any destination that, at the moment when the tickets for the new route are put on sale, is situated at a distance of minimum 100 kilometers from a destination that is already operatedfrom Timisoara / Traian Vuia Airport at that specific moment and which was not operated by that airline / holding / group in the last 12 months. The reference points that will be taken into consideration when calculating the distance between the new destinations and the existing destinations will be the ARPs (Aerodrome Reference Point) of the airports.
 2. The rebates offered for opening new routes shall not be accruedwith any other types of rebates, nor with the rebates stipulated in AIP Romania, GEN 4.1 – 17, at art. 7.a and 7.b.
 3. The rebates will be offered to the first airline that puts the tickets on sale for the new route. The airline has the obligation tostart operating the flights within maximum 6 months from the date when the tickets are put on sale.
 4. With at least 48 hours (2 working days) before putting the tickets on sale, the airline has the obligation to submit to the airport administration a notification regarding its intention to open a new routeand the following estimated data, necessary for the elaboration of the specific ex-ante analysis, for the new route: aircraft maximum take-off weight, seat capacity and configutration, operations frequency, estimated load-factor, turnaround time, operational schedule.
 5. The rebates for opening new destinations shall be applicable to passenger flight as well as to cargo flights, but will be treated separately. For passenger flights – a destination is considered new even if there are cargo flights operated to that destination (and vice-versa).
 6. The rebates for opening new destinations shall be accessible to all interested companies.
 7. Data efectivă la care se doreşte intrarea în vigoare:

– conform următorului ciclu AIRAC,

 

FUNCŢIA / NUMELE EMITENTULUI SEMNĂTURA EMITENTULUI DATA
Director Operațional – Marian CHIVU 16.01.2017