Parking

OBAVEŠTENjE

Dragi putnici,

 Počevši od 1. marta 2020. godine, radno vreme šaltera za naplatu parkinga, biće od 07:00 do 15:00 časova.

 Naplata takse za parking na parkiralištima aerodroma može se izvršiti na 4 postojeća uređaja za plaćanje koji se nalaze u javnoj zoni.

  •  Za produženje pretplate moguće je postupiti na sledeći način:
  1. Produženje na uređajima za naplatu parkinga (račun se kasnije može zatražiti na šalteru za naplatu parkinga ili na e-mejl adresi taxare.parcare@aerotim.ro)
  2. Na šalteru za naplatu parkinga, svakodnevno u periodu od 07:00 do 15:00 časova

 

  • Za nove pretplate moguće je postupiti na sledeći način:
  1. Na šalteru za naplatu parkinga, svakodnevno u periodu od 07:00 do 15:00 časova
  2. Zahtev putem e-mejla na adresi taxare.parcare@aerotim.ro