Prava putnika

1.Prtljag

** FILE ** In this Nov. 21, 2007 file photo, travelers line up to get their luggage in the Southwest Airlines baggage claim at the San Jose International airport in San Jose, Calif. It's time to think of the inside of your carry-on suitcase as real estate: Make the most of what you've got, keep it functional and make neatness count. The carry-on bag could be the solution to some of the summer travel season's likely woes, including checked baggage fees on American Airlines and possibly other carriers, but it also has the potential to cause headaches. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, file)

Ukoliko se prtljag izgubi, ošteti ili zakasni, imate pravo na nadoknadu. Ipak, aviokompanije ne snose odgovornost u slučaju da su preduzele sve razumne mere kako bi se izbegla šteta ili u slučaju da je preduzimanje tih mera bilo nemoguće. Ukoliko je prtljag oštećen, morate podneti žalbu aviokompaniji u roku od sedam dana nakon dobijanja prtljaga. Ukoliko prtljag zakasni, rok je 21 dan.

2.Osobe sa invaliditetom i osobe sa ograničenim sposobnostima kretanja

Na osnovu zakonodavstva EU, osobe sa invaliditetom i/ili osobe sa ograničenim sposobnostima kretanja zaštićene su od diskriminacije povodom rezervacija i ukrcavanja. Oni imaju pravo i na asistenciju na aerodromu (pri polasku, odlasku i tranzitu) i u avionima. Da bi olakšali pomoć, preporučujemo da pošaljete unapred obaveštenje o vašim potrebama.

3.Zabranjeno ukrcavanje

Ukoliko je putnicima zabranjeno ukrcavanje, aviokompanija je obavezna najpre da pita ko želi dobrovoljno da odustane od rezervacije u zamenu za određene beneficije. Takođe, avioprevoznik mora da ponudi dobrovoljcima i mogućnost da izaberu između vraćanja novca za karte ili izbora drugog leta. Imaćete pravo na kompenzaciju zavisno od razdaljine leta i kašnjenja koja su registrovana pre promena leta. Ukoliko dobrovoljci izaberu promenu leta, aviokompanija je obavezna da ponudi i pomoć ukoliko je to potrebno, kao što je: hrana, pristup telefonu, smeštaj u hotelu za jednu noć ili više,prevoz od aerodroma do mesta smeštaja.

4.Otkazani letovi

Imaćete pravo na istu kompenzaciju kao u slučaju zabrane ukrcavanja, sa izuzetkom situacija kada ste najmanje 14 dana ranije obavešteni da je let otkazan ili je ponuđen let koji polazi u približno isto vreme, ili kada aviokompanija može dokazati da je do otkazivanja došlo zbog nesvakidašnih okolnosti. Štaviše, aviokompanija mora da ponudi izbor između sledećih opcija:

 • – vraćanje novca za kartu u roku od sedam dana;
 • – promenu leta, u sličnim prevoznim uslovima, ka istoj destinaciji;
 • – ukoliko je to potrebno, usluge (telefon, osvežavajuća pića, hrana, smeštaj, prevoz do mesta smeštaja).
 1. Duža kašnjenja

Imate pravo na razne usluge (telefonski pozivi, osvežavajuća pića, hrana, smeštaj, prevoz do mesta smeštaja) ukoliko kašnjenje traje:

 • – dva sata ili više za letove na razdaljiu od najviše 1500 km;
 • – tri sata ili više za letove unutar EU duže od 1500 do 3500 km ili druge letove od 1500 do 3500 km;
 • – četiri sata ili više za letove van EU koji premašuju 3500 km.

Ukoliko avion kasni više od pet sati i želite da odustanete od putovanja, imate takođe pravo da vam se vrati sav novac za cenu karte, kao i povratna karta od početne tačke polaska. Ukoliko avion sleti na destinaciji sa kašnjenjem od tri sata ili duže, možete imati pravo na istu kompenzaciju kao u slučaju otkazanih letova, sa izuzetkom slučaja kada aviokompanija može da dokaže da je kašnjenje nastalo zbog nesvakidašnih okolnosti. Pored toga, aviokompanije mogu snositi odgovornost za štetu proizvedenu zbog kašnjenja.

6.Identitet aviokompanije

Obavezno je da budete unapred obavešteni o identitetu aviokompanije koja nudi ove usluge. Aviokompanije koje se smatraju nebezbednima trpe zabrane ili ograničenja unutar Evropske Unije.

Spisak dotičnih aviokompanija objavljen je na adresi:  http://ec.europa.eu/transport/air-ban/

 1. Paketi za putovanja

Organizatori i preprodavci paketa za putovanja obavezni su da ponude precizne i potpune informacije o rezervisanim paketima za putovanja. Obavezni su da poštuju ugovorene uslove i da zaštite putnike u slučaju procedure stečaja. Turoperateri moraju ponuditi pravilne informacije o rezervisanom putovanju, da poštuju ugovorene uslove i da zaštite putnike u slučaju procedure stečaja.

8.Transparentnost cena

Poštujući evropsko zakonodavstvo, kada kupujete karte za letove koji polaze sa aerodroma u EU, uslovi koji se primenjuju moraju biti objašnjeni. Finalna cena koja se mora platiti mora biti vidljiva svo vreme i mora sadržati osnovnu tarifu, kao i ostale tarife, poreze, dodatne takse i druge provizije koje se ne mogu izbeći i koje se mogu očekivati u trenutku objavljivanja. Istovremeno,  potrebnoje da se tarifa prikaže sa svim elementima, uključujući takse i druge tarife, takse, dodatne tarife i provizije. Opcionalni dodaci na cenu moraju biti objavljeni jasno, transparentno i na početku svakog procesa rezervacija, a vaš pristanak mora biti isključivo vaša odluka.

 1. Šta činiti ukoliko smatrate da su prekršena vaša prava kao putniku?

Ukoliko smatrate dasu prekršena vaša prava sadržana u zakonima o pravima putnika aviokompanija:

 • – Najpre morate da kontaktirate aviokompaniju ili – za pitanja u vezi sa osobama sa ograničenim sposobnostima kretanja – aerodrom.
 • – Ukoliko ste nezadovoljni njihovim odgovorom, možete uložiti žalbu nekoj od Nacionalnih službi za primenu (ONPA).

NAPOMENA: Uglavnom, žalbe se moraju podneti u državi u kojoj je nastao incident.

Više detalja ćete naći na sajtu Evropske komisije.