Putnici

Preporučujemo putnicima da budu na aerodromu najmanje 2 i po sata pre zakazanog vremena poletanja.

MAMA I DETE

Putujete zajedno sa veoma malom decom?

Aerodrom Traian Vuia Temišvar vam nudi sale za mame i decu.

Sale se mogu koristiti za promenu pelena i za dojenje beba.

Ova usluga je besplatna.

Radno vreme non-stop.

Možete pitati za ovu uslugu:

Na aerodromu, na infodesku;

U agencijama koje odgovaraju za formalnosti putovanja.

OSOBE SA INVALIDITETOM

Pre putovanja

Radi putovanja sa avionom, tražite specijalnu pomoć tokom rezervacije karte. Agent koji je zadužen za ukrcavanje biće obavešten da je potrebna posebna pomoć, a vi ćete imati na raspolaganju kvalifikovani kadar.

Parking

Javni parking aerodroma ima mesta namenjena osobama sa smanjenim sposobnostima kretanja.

Na terminalu

Ulaz u terminal može se vršiti na specijalnim rampama. U svim zonama aerodroma postoje toaleti prilagođeni potrebama osoba koje se kreću u kolicima. Takođe postoje javni telefoni koji su pristupačni i za osobe sa invaliditetom.

Standardi kvaliteta za pomoć putnicima sa ograničenim sposobnostima kretanja na Temišvarskom Međunarodnom Aerodromu – Traian Vuia

 

PRTLJAG

1.Broj i težina prtljaga

Aviokompanija će vas obavestiti tačno koja je maksimalna težina za predati prtljag i za ručni prtljag. Takođe, svaka kompanija ima pravo da odluči o maksimalnom dozvoljenom broju prtljaga, maksimalnim dimenzijama i ceni za torbe koje premašuju dotične granice.

2.Zabranjeni predmeti u ručnom prtljagu

Nezavisno od pravila obezbednosti, putnicima je zabranjeno da u bezbednosnu zonu sa ograničenim pristupom i u avion unesu sledeće predmete:

  • pištolje,vatreno oružje ili druge eksplozivne naprave – uređaj koji se mogu koristiti ili izgledaju kao da se mogu upotrebiti kako bi se nanele ozbiljne povrede usled pucanja mecima, uključujući sledeće: – sve vrste vatrenog oružja, kao na primer pištolji, revolver, vojne puške, puške – lažno oružje za igru, kopije i imitacije koje selako mogu uporediti sa stvarnim oružjem; – sastavni delovi vatrenog oružja, sa izuzetkom teleskopskih luneta; – vazdušne puške i puške sa CO2, kao što su pištolji, puške sa mecima, karabini i puške i pištolji sa kuglicama; – pištolji za rakete nadzora i pištolji za trke; – lukovi i strele; – harpuni i pododne puške; – praćke i katapulti;
  • uređaje za omamljivanje – specijalni uređaji za onesposobljavanje uključujući: – uređaje za izazivanje šoka, kao što su pištolji za izazivanje šoka, pištolji za omamljivanje (tejzeri) i palice za omamljivanje; – uređaji za omamljivanje i ubijanje životinja; – hemikalije, gasovi i sprejevi za neutralizaciju i onesposobljavanje, kao što su suzavac, biber sprej, sprej sa ljutom paprikom, kiselina u spreju i sprej za odbijanje životinja;
  • – predmete sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom – predmeti sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom koji se mogu upotrebiti za ozbiljne povrede, uključujući: – predmete namenjene za sečenje kao što su sekire, sekirice i satare; – sekire i dleta za led; – brijači; – rezači za ambalažu; – noževi koji imaju sečiva duža od 6 cm; – makaze sa sečivima dužim od 6 cm mereno od kraja ušica; – oprema za borilačke veštine sa oštrim vrhom ili oštrom ivicom; – mačevi i sablje;
  • radne alate – alat koji se može koristiti kako za izazivanje ozbiljnih povreda tako i kao pretnja bezbednosti vazduhoplova, uključujući: – poluge; – bušilice i burgije, bežične prenosive bušilice; – alati sa oštricom ili držačem dužim od 6 cm koji se mogu koristiti kao oružje, na primer šrafcigeri ili dleta; – testere uključujući prenosive bežične testere; – lemilice; – pištolji za zakucavanje i pištolji za heftanje;
  • tupe predmete – predmeti koji mogu izazvati ozbiljne povrede kada se koriste za udaranje, uključujući: – palice za bejzbol i softbol; – štapovi i palice kao pendreci, palice obložene kožom, štapovi; oprema za borilačke veštine;
  • eksplozive i zapaljive materije i uređaje– eksplozivi i zapaljive materije i uređajikoji se mogu koristiti ili bi mogli da se koriste za izazivanje ozbiljnih povreda ili predstavljaju pretnju za bezbednost vazduhoplova, uključujući: – municiju; – eksplozivne kapisle; – detonatori i osigurači; – replike ili imitacije eksplozivnih naprava; – mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave; – vatromet i ostala pirotehnika; – dimne kutije i patrone; – dinamit, barut i plastični eksploziv. Zabranjeni predmeti biće zadržani u specijalnim kutijama, a zatim uništeni poštujući važeće procedure na aerodromima. Zabranjeno je ostaviti prtljag u javnim zonama/zonama saograničenim pristupom na aerodromu ili čak ostaviti pretljag bez nadzora za kratko vreme. Ukoliko se nađu takve torbe, biće smatrane sumnjivim i mogu biti uništene izbezbednosnih razloga.

3.Prevoz tečnosti

Samo pojedine kategorije tečnosti se mogu prevoziti u avionu kao ručni prtljag, dotične tečnosti se moraju prijaviti pri bezbednosnom pregledu. Pravila se primenjuju svim tečnostima, sprejevima, gelovima, pastama, losionima, penama, kremama, džemovima, mešavinama solidno/tečno idrugim predmetima slične gustine.

Nova pravila o prevozu tečnosti u ručnom prtljagu

4.Predmeti čiji je prevoz zabranjen u predatom prtljagu

Putnicima je zabranjeno da u teškom prtljagu prevoze eksplozivne i zapaljive supstance i uređaje – eksplozivne i zapaljive supstance i uređajekoje se mogu upotrebiti da bi se proizvele teške povrede ili mogu ugroziti bezbednost aviona, uključujući sledeće: – municija; – eksplozivne kapisle; – detonatori i osigurači; – mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave; – vatromet I ostala pirotehnika; – dimne kutije i patrone; – dinamit, barut i plastični eksploziv. Zabranjeni predmeti biće zadržani u specijalnim kutijama, a zatim uništeni poštujući važeće procedure na aerodromima. Zabranjeno je ostaviti prtljag u javnim zonama/zonama sa ograničenim pristupom na aerodromu ili čak ostaviti pretljag bez nadzora za kratko vreme. Ukoliko se nađu takve torbe, biće smatrane sumnjivim i mogu biti uništene iz bezbednosnih razloga.

5.Izgubljeni ili oštećeni prtljag

Aviokompanija je odgovorna za bezbednost vašeg prtljaga. Molimo vas da, ukoliko primetite problem sa vašim prtljagom, kontaktirate aviokompaniju sa kojom ste leteli. (Kontakt podaci aviokompanija na ovom linku)

Više detalja o pravima aero putnika na ovom linku

Tarom   +40 256 494182

Lufthansa +40 21 2048410

Wizzair  +40 256 386003

6.Pakovanje prtljaga

Možete zaštititi prtljag plastičnom folijom. Ova usluga se plaća, možete je tražiti u aerodromu, ispred kancelarija za check-in.