Transparență

Raportul privind activitatea comitetului de audit: – nu există

Solicitare informații Legislație:

Persoana responsabilă: Livian HOTICO, specialist relații publice-comunicare (update 01 octombrie 2021)

E-mail: relatii.publice@aerotim.ro,

–  Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 și soluționările acestora pentru anul 2017

–  Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 și soluționările acestora pentru anul 2018

– Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 și soluționările acestora pentru anul 2019

– Raport cu privire la solicitările în baza Legii 544/2001 și soluționările acestora pentru anul 2020

 


Art. 3 pct. 2 lit. C   Scrisoare de așteptări 10.07.2019
Art. 29 alin. 7    Anunț privind selecția membrilor CA
Art. 29 alin. 8    Lista membrilor CA
Art. 35 alin. 6    Anunțul privind selecția directorilor.
Art. 35 alin. 7    Lista directorilor
Art. 36 alin. 5    Raportul de evaluate a activității Directorului General

2016 2017

Art. 40     Accesul acționarilor la documentele și informațiile a căror publicitate este prevăzută de lege
Art. 41     Convocatorul AGA

CONVOCĂRI AGA

2014 2015  2016 2017 20182019 2020  2021 2022

ART. 51 Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii:

a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;

HOTĂRÂRI AGA

b) situaţiile financiare anuale:
Descarcă bilantul pentru anul 2014
Descarcă bilantul pentru anul 2015
Descarcă bilanțul pentru anul 2016
Descarcă bilanțul pentru anul 2017
Descarcă bilanțul pentru anul 2018
Descarcă bilanțul pentru anul 2019
Descarcă bilanțul pentru anul 2020

c) raportările contabile semestriale;

Vezi bilanțul la 30.06.2018

Vezi bilanțul la 30.06.2021

d) raportul de audit anual;

RAPOARTELE AUDITORULUI STATUTAR

e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administraţie şi ale directorilor, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;

Directori:

CV Director General provizoriu DANIEL OLIVER STAMATOVICI
CV Director General Adjunct DAVID MAXIM
CV Director Operațional MARIAN CHIVU
CV Director Siguranță și Securitate TIBERIU STAMATOVICI
CV Director Administrativ FLORIN CRĂCIUN
CV Director Economic SIMONA ILYES
CV Director Investiții DANIEL DINU
CV Director Tehnic NICOLAE SANDU

Consiliu de Administrație:

CV Alexandru Adrian IOVESCU – Președinte

CV Stana Simona TEIGHIU-JURJ – Vicepreședinte

CV Vasile CIURUȘ

CV Mădălin Petre GEORGESCU

CV Marcel MAINESCU

CV Cristian ANTON

CV Călin Bogdan HOMORODEAN

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor:

Robert Răzvan Dobre
Eugen Marin

f) rapoartele Consiliului de Administraţie;

CONVOCATOARELE

Consiliului de Administrație

DECIZIILE

Consiliului de Administrație

g) raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar;

2015 2016 2017 2018 2019 2020

h) Codul de etică – al S.N. Aeroportul International Timișoara – Traian Vuia S.A.


Art. 54 din OUG 109/30.11.2011

Raportul trimestrial la 31.03.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2016 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2017 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.09.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.12.2018 a Directorului General
Raportul trimestrial la 31.03.2019 a Directorului General
Raportul trimestrial la 30.06.2019 a Directorului General – postat 13.09.2019
Raportul trimestrial la 30.09.2019 a Directorului General – postat 24.10.2019
Raport de Activitate 2015-2019 – Rezumat

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2020 SN AIT-TV SA

RAPORT SEMESTRIAL 1 – 2021 DIRECTOR GENERAL SN AIT-TV SA

Raport de activitate Tr3. 2021 Director General provizoriu

Plan de management 2019-2023 – postat 13.08.2019

 


RAPOARTELE ANUALE ale Consiliului de Administrație

 

2013 2014  20152016 20172018 2019 2020

RAPOARTELE ANUALE ale Consiliului de Administrație privind situațiile financiare

Raportul CA pentru anul 2020

Programul Anual Actualizat al ACHIZIȚIILOR Publice

Bugetul de Venituri și Cheltuieli:

Descarcă BVC 2015
Descarcă BVC 2016
Descarcă BVC 2017
Descarcă BVC 2018
Descarcă BVC 2019
Descarcă BVC 2020

Bugetul Instituției pentru anul 2016 conform HG 379/2016

Descarcă programul anual achiziții publice 2016
Descarcă anexa la programul public de achiziții 2016
Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice  Rev. – 2016

Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice – 2017

Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice  – 2018
Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice Rev. I – 2018
Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice Rev. II – 2018
Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice Rev. III – 2018
Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice Rev. IV – 2018
Descarcă Program anual al Achizițiilor Publice Rev. V- 2018
Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2019
Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2019 Rev. I
Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2019 Rev. II

Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2020
Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2020 Rev. I

Descarcă Programul anual al Achizițiilor publice – 2021
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. I
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. II
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. III
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. IV
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. V
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. VI
Descarcă Programul anual al Achizițiilor Publice – 2021 Rev. VII